Tumblelog by Soup.io
 • Etnigos
 • saltwater
 • stragan-ze-snami
 • noirr
 • frozetteniskogen
 • rattyness
 • midnighttraveller
 • psychedelix
 • lesrook
 • theartofsuicide
 • seaweed
 • blacknail
 • RoaraAvis
 • tut-tut
 • trashpanda
 • sissikaiserin
 • makemeabnormal
 • kaotik
 • czystenieczyste
 • rasta87
 • ravenheart
 • dadzik
 • Anna-Hexe
 • pixielark
 • Najada
 • flanela
 • mojprzyjacielzdrajca
 • blackheartgirl
 • nocturnallamb
 • ilostmyheadawhileago
 • aclarart
 • Poranny
 • doope
 • colourofmoonlight
 • AbaddonKarrrrrr
 • arabella1808
 • idaru
 • historiapaniB
 • strangespecters
 • coupdetat
 • klyukva
 • NothingIsTrue
 • hampaaton
 • HerBlackWings
 • Pinkpills
 • love-las
 • gingeruby
 • amphetamine
 • glasswicc
 • FayesGrove
 • blackiris
 • palesoap
 • Kashmir86
 • kusiol
 • iamoshun
 • zaufajswojemuscenarzyscie
 • anubis
 • artlover
 • djembedrummer
 • xrayboy
 • undine
 • fuckinghypocrite
 • cheshirecat199
 • my-pathetic-love
 • evidence
 • robaczek
 • thallie
 • thirdapril
 • Whiltierna
 • mastema
 • lilia
 • une-raconteuse
 • kregoslupkota
 • foreverindeath
 • MyBlackWings
 • Qualinestii
 • effic
 • Kaviah
 • panato
 • precieux
 • Mamba
 • katvont
 • tootsietoots
 • misery000
 • nyaako
 • rainbowarrior
 • kurz
 • KaylaWolfie
 • missweird
 • shar17666
 • bialy-krolik
 • suicideisselfexpression
 • 666th
 • dunkellicht
 • ciesluk94
 • ssozs
 • tisiphone
 • effodienssepulcrum
 • narkomanka
 • seksgrupowy
 • klara-dux
 • secalecornutuum
 • hormeza
 • sol-mineur
 • DarkArtist
 • liona
 • xmartii
 • isabellemonamour
 • Ephemeral
 • sztukamatorka
 • laure
 • Silvanus
 • koszmarek
 • strasznik
 • havingdreams
 • MrsDarkness
 • angelofdeath
 • iamophelia
 • greendaemon
 • Hypothermia
 • marlylee
 • misza
 • orelh
 • infinitenoise
 • amphetaminelogic
 • wolfee
 • stylte
 • emeraldgirl
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2019

2618 54f5 390
Reposted fromsavatage savatage viarocktenner rocktenner
2671 23a4 390
Reposted fromsavatage savatage viarocktenner rocktenner
2674 1513 390
Reposted fromfapucino fapucino viarocktenner rocktenner
2604 d525 390
Reposted fromDavyJones DavyJones viarocktenner rocktenner
2753 136c 390
Reposted fromBabson Babson viarocktenner rocktenner
2669 064e 390
Reposted fromfapucino fapucino viarocktenner rocktenner
2696 d899 390
Reposted fromfapucino fapucino viarocktenner rocktenner
3285 ca2e 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajudysza judysza
Reposted fromzelbekon zelbekon
3061 3104 390
Reposted fromzelbekon zelbekon
3062 4983 390
Reposted fromzelbekon zelbekon
Reposted fromzelbekon zelbekon
0988 60a5 390
Reposted fromseaweed seaweed viakudlaty kudlaty
0989 e961 390
Reposted fromseaweed seaweed viakudlaty kudlaty
On zakochał się od pierwszego spojrzenia. Wpadł po uszy. Po jej uszy, które darzył uczuciem szczególnym. Nie ukrywał tego, niczego nie kombinował. Po prostu przytrafiło mu się szczęście i nieszczęście jednocześnie - zakochał się w skomplikowanej dziewczynie.
— Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakudlaty kudlaty
4764 3cf7 390
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viakudlaty kudlaty


horror stories


the power of reading
8947 fb98 390

Kiedy przyszli po Żydów, nie protestowałem. Nie byłem przecież Żydem.

Kiedy przyszli po komunistów, nie protestowałem. Nie byłem przecież komunistą. 

Kiedy przyszli po socjaldemokratów, nie protestowałem. Nie byłem przecież socjaldemokratą. 

Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem. Nie byłem przecież związkowcem. 

Kiedy przyszli po mnie, nikt nie protestował. Nikogo już nie było.

— Martin Niemöller, ''Der Weg ins Freie'' (1946)
Reposted from1923 1923
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl