Tumblelog by Soup.io
 • saltwater
 • theartofsuicide
 • orelh
 • seaweed
 • blacknail
 • RoaraAvis
 • tut-tut
 • trashpanda
 • sissikaiserin
 • makemeabnormal
 • kaotik
 • czystenieczyste
 • rasta87
 • ravenheart
 • dadzik
 • Anna-Hexe
 • pixielark
 • Najada
 • emeraldgirl
 • STYLTE
 • wolfee
 • infinitenoise
 • misza
 • marlylee
 • Hypothermia
 • greendaemon
 • iamophelia
 • angelofdeath
 • MrsDarkness
 • havingdreams
 • strasznik
 • koszmarek
 • Silvanus
 • laure
 • sztukamatorka
 • Ephemeral
 • isabellemonamour
 • xmartii
 • liona
 • DarkArtist
 • sol-mineur
 • hormeza
 • secalecornutuum
 • klara-dux
 • seksgrupowy
 • narkomanka
 • effodienssepulcrum
 • tisiphone
 • ssozs
 • ciesluk94
 • dunkellicht
 • 666th
 • suicideisselfexpression
 • bialy-krolik
 • shar17666
 • missweird
 • KaylaWolfie
 • kurz
 • rainbowarrior
 • nyaako
 • misery000
 • tootsietoots
 • katvont
 • Mamba
 • precieux
 • panato
 • Kaviah
 • effic
 • Qualinestii
 • MyBlackWings
 • foreverindeath
 • kregoslupkota
 • une-raconteuse
 • lilia
 • mastema
 • Whiltierna
 • thirdapril
 • thallie
 • robaczek
 • evidence
 • my-pathetic-love
 • zembata
 • cheshirecat199
 • fuckinghypocrite
 • undine
 • xrayboy
 • djembedrummer
 • artlover
 • anubis
 • zaufajswojemuscenarzyscie
 • iamoshun
 • kusiol
 • Kashmir86
 • palesoap
 • blackiris
 • FayesGrove
 • glasswicc
 • amphetamine
 • gingeruby
 • love-las
 • Pinkpills
 • HerBlackWings
 • hampaaton
 • NothingIsTrue
 • klyukva
 • coupdetat
 • strangespecters
 • historiapaniB
 • idaru
 • arabella1808
 • AbaddonKarrrrrr
 • colourofmoonlight
 • doope
 • Poranny
 • aclarart
 • ilostmyheadawhileago
 • nocturnallamb
 • blackheartgirl
 • mojprzyjacielzdrajca
 • flanela
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

7965 90f2 390
Reposted fromhagis hagis viastonerr stonerr
Let someone love you the way you are - as flawed as you might be, as unattractive as you sometimes feel, and as unaccomplished as you think you are. To believe that you must hide all the parts of you that are broken, out of fear that someone else is incapable of loving what is less than perfect, is to believe that sunlight is incapable of entering a broken window and illuminating a dark room.
— Mark Hack (via onlinecounsellingcollege)
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viadobby dobby
3243 29af 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viadobby dobby
5578 17a9 390
avoid gurus, follow plants
Reposted fromstonerr stonerr
1197 8eee 390
Reposted fromnyaako nyaako viadobby dobby
7302 9956 390
Reposted frommyshirt myshirt viatutus tutus
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
9422 eaeb 390
9420 4a18 390
Reposted bypuszka puszka
9419 4fa4 390
9418 c2e2 390
9415 99f1 390
9414 a1ec 390
9413 c519 390
8857 a57b 390
Reposted fromoll oll vianukot nukot
9384 6ad0 390
Reposted fromtfu tfu
9385 4ebf 390
Reposted fromtfu tfu
9340 82c3 390
Ю.И. Фесенко. "Советский союз", ковёр, 1999. Проект "Утраты"
Reposted fromdesinteressement desinteressement
9372 ae31 390
Reposted fromdesinteressement desinteressement
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl