Tumblelog by Soup.io
 • lesrook
 • Etnigos
 • saltwater
 • theartofsuicide
 • orelh
 • seaweed
 • blacknail
 • RoaraAvis
 • tut-tut
 • trashpanda
 • sissikaiserin
 • makemeabnormal
 • kaotik
 • czystenieczyste
 • rasta87
 • ravenheart
 • dadzik
 • Anna-Hexe
 • pixielark
 • Najada
 • emeraldgirl
 • stylte
 • wolfee
 • infinitenoise
 • misza
 • marlylee
 • Hypothermia
 • greendaemon
 • iamophelia
 • angelofdeath
 • MrsDarkness
 • havingdreams
 • strasznik
 • koszmarek
 • Silvanus
 • laure
 • sztukamatorka
 • Ephemeral
 • isabellemonamour
 • xmartii
 • liona
 • DarkArtist
 • sol-mineur
 • hormeza
 • secalecornutuum
 • klara-dux
 • seksgrupowy
 • narkomanka
 • effodienssepulcrum
 • tisiphone
 • ssozs
 • ciesluk94
 • dunkellicht
 • 666th
 • suicideisselfexpression
 • bialy-krolik
 • shar17666
 • missweird
 • KaylaWolfie
 • kurz
 • rainbowarrior
 • nyaako
 • misery000
 • tootsietoots
 • katvont
 • Mamba
 • precieux
 • panato
 • Kaviah
 • effic
 • Qualinestii
 • MyBlackWings
 • foreverindeath
 • kregoslupkota
 • une-raconteuse
 • lilia
 • mastema
 • Whiltierna
 • thirdapril
 • thallie
 • robaczek
 • evidence
 • my-pathetic-love
 • zembata
 • cheshirecat199
 • fuckinghypocrite
 • undine
 • xrayboy
 • djembedrummer
 • artlover
 • anubis
 • zaufajswojemuscenarzyscie
 • iamoshun
 • kusiol
 • Kashmir86
 • palesoap
 • blackiris
 • FayesGrove
 • glasswicc
 • amphetamine
 • gingeruby
 • love-las
 • Pinkpills
 • HerBlackWings
 • hampaaton
 • NothingIsTrue
 • klyukva
 • coupdetat
 • strangespecters
 • historiapaniB
 • idaru
 • arabella1808
 • AbaddonKarrrrrr
 • colourofmoonlight
 • doope
 • Poranny
 • aclarart
 • ilostmyheadawhileago
 • nocturnallamb
 • blackheartgirl
 • mojprzyjacielzdrajca
 • flanela
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2018

7357 f73d 390
Volker Maunz
Reposted fromPoranny Poranny viasuchamessss suchamessss
2412 6885 390
7573 63a5 390
Reposted bypieriestrojka pieriestrojka
7910 6470 390
Reposted byalittlepieceofheavenpieriestrojka
Reposted fromFlau Flau viaHypothermia Hypothermia
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
2417 6ed7 390
Reposted fromSzczurek Szczurek
9228 0207 390
Reposted fromcharlotteflax charlotteflax viaSkydelan Skydelan
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca.
1232 8198 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadimer dimer
1497 ca4f
Reposted fromtichga tichga viafadenb fadenb
1933 8253 390
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viadarthsadic darthsadic
Właśnie nadeszło "kiedyś"
i nic się nie zgadza.
Reposted fromaggape aggape
2639 5455 390
Reposted frompiehus piehus viaSzczurek Szczurek
0499 bea0 390
Reposted fromMatalisman Matalisman
Tags: photography
Reposted bymieteqDagarhen
Tags: photography
Reposted bymieteqDagarhen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl