Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2019

7672 999a 390

July 08 2019

July 07 2019

5030 3193 390
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805

July 06 2019

3744 ff0d 390
Reposted byallblacksonoflunaarnMartwa13

July 03 2019

1584 de08 390

Witchcraft 101: Smudge sticks 
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami
1436 99fc 390
Reposted byanielcia anielcia

July 02 2019

8992 6f9e 390
9806 541e 390

Henry Cavill as Geralt of Rivia
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami
9807 6ebe 390

Freya Allan as Cirilla
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami
0481 4c8a 390

Anya Chalotra as Yennefer of vengerberg
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami

June 28 2019

7567 73da

Nicole Kidman in Alexander McQueen Silver moon dress
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami
7245 0249 390
Reposted byravenheartorelhLukasYork

June 25 2019

4448 d9bd 390
Reposted fromgoth-culture goth-culture

June 24 2019

3515 c0ba 390

w nocy z 21 na 22 czerwca wypadła najkrótsza noc w roku, czyli noc kupały zwana też Nocą Kupalną, Kupalnocką, Kupałą lub Sobótką.

jest to święto wielowątkowe. przede wszystkim łączy się z dwoma żywiołami: ognia i wody, które pełnią szczególną rolę ze względu na swoją oczyszczającą moc. jednocześnie dotyczy ono słońca i księżyca, urodzaju, płodności, radości i miłości, zakończenia wiosny i powitania lata.

wierzono, że z powodu szczególnego czasu, jakim jest najkrótsza noc w roku, ułatwiony był kontakt z zaświatami i tym samym magiczne obrzędy miały znacznie większą siłę oddziaływania. tej nocy miejsca w których Słowianie uprawiali czary, ozdabiane były zielonymi gałęziami i wieńcami z polnych kwiatów i ziół. ceremonia zaczynała się od zgaszenia wszystkich palenisk we wsi i rytualnego rozpalenia ogniska z drewna dębu lub jesionu i brzozy. następnie od tego pierwszego, dużego stosu wzniecano kolejne, mniejsze.

najpopularniejszą z tradycji słowiańskich związanych z Kupalnocką jest chyba obrzęd związany z wiankami. niezamężne dziewczęta plotły okręgi z kwiatów i magicznych ziół a następnie, przy śpiewach i tańcach, wpinały w nie płonące łuczywo i puszczały wianki na wodę licząc, że dobre moce pomogą im w zdobyciu odpowiedniego ukochanego. w dole rzeki, przy brzegu, czekali chłopcy, którzy próbowali wyłapać plecionki. każdy, któremu się to udało wracał do świętującej gromady i szukał właścicielki wiązanki. następnie młodzi parami oddalali się do lasu, by na mokradłach szukać magicznego kwiatu paproci, wróżącego pomyślny los, obdarzającego bogactwem, siłą i mądrością. ponieważ zdobycie rośliny nie było łatwe – strzegły jej widzialne i niewidzialne straszydła, poszukiwania zazwyczaj były tylko pretekstem by zaszyć się gdzieś w ustronnym miejscu i uprawiać seks.

poza obyczajem związanym z wiankami i perunowym kwiatem, na różnych obszarach słowiańszczyzny występowało wiele odmiennych rytuałów: w ogniu palono zioła a także składano bogom ofiary ze zwierząt, odprawiano rozmaite wróżby (z kwiatów, ziół, wody w studniach) bardzo często związane z miłością lub takie, które miały pomóc poznać przyszłość.  tańczono i skakano wokół ognisk, co często było połączone ze śpiewem i dzikimi wrzaskami a miało oczyszczać, chronić przed złymi mocami i chorobą. obchodzono domostwa z pochodniami, co miało zapewnić bezpieczeństwo, pomyślność i ochronę przed złymi siłami. nieodłącznym elementem było również oczywiście ucztowanie przy wtórze bębnów i śpiewu.

powszechnie wierzono, iż osoby biorące czynny udział w uroczystościach, przez cały rok będą żyły w dostatku, szczęściu, urodzaju i zdrowiu.

warto wspomnieć, że po Noc Kupalna znosiła zakaz spożywania darów Matki Natury – można było bez obaw o gniew bogów jeść czereśnie, wiśnie, jagody i inne owoce, które zdążyły już dojrzeć.

myślę, że spokojnie można napisać, że jest to najważniejsze słowiańskie święto - pełne radości, seksu, magii i rytuałów, które zapewniały pomyślność na kolejny rok, czego i Wam życzę!

Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami

June 23 2019

2717 8acb 390
Reposted byhash hash

June 22 2019

1306 b11e
Reposted fromallblack allblack

June 19 2019

9120 b817 390
Reposted byfine-artsmarkovitshKobajashiyanekvairaHypothermiaBrainykatastrofomydiscoveryirukandjisyndromecornymistickwabnicu
6372 83d3 390
Eva Green as Vanessa Ives in TV-Show "Penny Dreadful" (this better work now)
Reposted fromaema aema viabewitchment bewitchment
6547 ca10 390
Reposted frompunisher punisher viabewitchment bewitchment
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl